Tokom regionalnog kongresa Hyundai distibutera i dilera za regiju CIS i regiju Istočne Europe upriličena je i svečana dodjela posebnih nagrada i priznanja, a nagrada „2015 Regional Best Distributor“ - „Najbolji regionalni distributer u 2015“ pripala je BH distributeru HYUNDAI AUTO BH d.o.o.

  • „Regionalni Distributer za 2015-u godinu!“
  • „Počasna plaketa za 20 godina postojanja!“

U Dubrovniku u periodu od 20.04. do 23.04.2016. održan je regionalni kongres Hyundai distibutera i dilera za regiju CIS i regiju Istočne Europe pod nazivom „2016 Hyundai CIS & Eastern Europe Dealers Convention“. Učesnici ovog kongresa su distibuteri i dileri koji zatupaju Hyundai u državama poput BiH, Srbije, Makedonije, Albanije, Gruzije, Ukraine, Bjelorusije, Moldavije, Kazahstana i drugih zemalja regiona. Svrha kongresa bila je da Hyundai Motor Company prezentira rezultate iz 2015.-te godine, planove za budućnost i novi globalni vizualni identitet koji utjelovljuje sliku Hyundaia kao Modern Premium brend. Tokom konferencije predstavljen je novi luksuzni brend Genesis, hibridno vozilo IONIQ, ali je i prezentirano učešće u velikim sportskim takmičenjima poput Eura 2016. i Super Bowla u Americi i drugih dešavanja koja predstavljaju temeljni oslonac održivog razvoja Hyundai brenda.

Tokom kongresa upriličena je i svečana dodjela posebnih nagrada i priznanja, a nagrada „2015 Regional Best Distributor“ - „Najbolji regionalni distributer u 2015“ pripala je BH distributeru HYUNDAI AUTO BH d.o.o. Sarajevo. U ime Hyundai Auto BH d.o.o. nagradu je preuzeo g. Mirza Juzbašić, direktor kompanije, koji se tom prilikom zahvalio Hyundai Motor Kompaniji na nesebičnoj podršci tokom svih ovih godina, te istakao da je ova nagrada posvećena svim uposlenicima Hyundai Auto BH koji su vrijedno radili na ostvarenju ciljeva, te da će nagrada biti dodatni motiv za još bolje i veće zalaganje u budućnosti. Priznanje „Najbolji regionalni distributer“ se dodjeljuje distributerima ne samo zbog ostvarenih prodajnih rezultata, nego i zbog kontinuiranog i održivog nivoa prodaje sa tendencijom rasta, implementacijom standarda, procesa, procedura i marketinških aktivnosti po propozicijama koje nalaže Hyundai, unapređenja servisnih i svih drugih usluga. Posebna zahvalnost, priznanje i počasna plaketa dodijeljena je također, Hyundai Auto BH. Ovom plaketom Hyundai Motor Company izrazio je zahvalnost za 20 godina predanog partnerstva i postojanja Hyundai brenda u Bosni i Hercegovini.

Hyundai ove godine puni svoje drugo desetljeće u BiH, a nesumnjivo je da ova nagrada predstavlja potvrdu uspjeha i održivosti Hyundai brenda u Bosni i Hercegovini. Velikim jubilejem Hyundai najavljuje velika iznenađenja za svoje partnere, prijatelje i ljubitelje ovog brenda.

Ponuda
Testna vožnja
Kontakt
Podrška