Originalni Rezervni dijelovi

Filter kabine
Filter kabine služe za pročišćavanje zraka koji ulazi u kabinu kroz sistem za grijanje i hlađenje.
Jedan od najvažnijih činilaca da bi vožnja bila udobna je čist zrak u kabini vozila. Originalni filter kabine koji je napravio Hyundai, prečišćava zrak veoma temeljno.  Napravljen je od vlaknastog materijala vrhunskog kvaliteta, spriječava da prašina, grinje, sumpor dioksid, bakterije, polen i ostale nečistoće uđu u unutrašnjost vozila.


Trebate pomoć? Kontaktirajte Vaš najbliži ovlašteni Hyundai servis
Kvalitet filtera kabine se ne može ocjenjivati samo po izgledu.  Samo originalni dijelovi Hyundai, najbolje odgovaraju i namenjeni su Vašem vozilu. Uvijek zahtjevajte originalni filter kabine za vožnju bez problema.
Neke fotografije u ovoj web prezentaciji su snimljene u kontrolisanim uslovima, a neke nisu.  Boje predmeta na slikama zavise od ekrana na kojima se posmatraju.  Fotografije mogu u tonu i temperaturi boje da malo odstupe od originala.