Originalni Rezervni dijelovi
Filter kabine
Filter kabine služi za pročišćavanje zraka koji ulazi u kabinu kroz sistem za grijanje i hlađenje.

Kako radi

Jedan od najvažnijih činilaca da bi vožnja bila udobna je čist zrak u kabini vozila. Originalni filter kabine koji je napravio Hyundai, prečišćava zrak veoma temeljno. Napravljen je od vlaknastog materijala vrhunskog kvaliteta, spriječava da prašina, grinje, sumpor dioksid, bakterije, polen i ostale nečistoće uđu u unutrašnjost vozila.