Originalni Rezervni dijelovi

Kočione pločice
Kočione pločice obuhvataju disk sa obje strane i stežu ga kočionom silom. Tako zaustavljamo vozilo.
Kočione pločice se sastoje od čelične dijela na koji je, uz pomoć temperature i pritiska, priljepljen frikcioni sloj. Pritisak sa pedale kočnice se prenosi preko glavnog kočionog cilindra hidrauličnim putem do kočionih kliješta, gde se pritisak prenosi na pločice. Pločice trenjem koče disk, i tako zaustavljaju kretanje vozila.


Trebate pomoć? Kontaktirajte Vaš najbliži ovlašteni Hyundai servis
Kvalitet kočionih pločica se ne može ocjenjivati samo po izgledu.  Samo originalni dijelovi Hyundai, najbolje odgovaraju i namijenjeni su Vašem vozilu. Uvijek zahtjevajte originalne kočione pločice za vožnju bez problema.
Neke fotografije u ovoj web prezentaciji su snimljene u kontrolisanim uslovima, a neke nisu.  Boje predmeta na slikama zavise od ekrana na kojima se posmatraju.  Fotografije mogu u tonu i temperaturi boje da malo odstupe od originala.