Originalni Rezervni dijelovi
Kočione pločice
Kočione pločice obuhvataju disk sa obje strane i stežu ga kočionom silom. Tako zaustavljamo vozilo.

Kako radi

Kočione pločice se sastoje od čeličnog dijela na koji je, uz pomoć temperature i pritiska, priljepljen frikcioni sloj.  Pritisak sa pedale kočnice se prenosi preko glavnog kočionog cilindra hidrauličnim putem do kočionih kliješta, gde se pritisak prenosi na pločice. Pločice trenjem koče disk, i tako zaustavljaju kretanje vozila..